Konsekwencje upadłości konsumenckiej - Artemius Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Raś Adwokat Barbara SoleckaGorlice Nowy Sącz
18050
post-template-default,single,single-post,postid-18050,single-format-standard,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Zastanawiasz się nad skorzystaniem z upadłości konsumenckiej? Na początek warto dowiedzieć się, jakie skutki ma ogłoszenie upadłości. Zapoznanie się z poniższym artykułem pozwoli Ci rozważyć argumenty za i przeciw postępowania upadłościowego.

Pierwszym i najważniejszym wyznacznikiem tego, czy warto skorzystać z upadłości, jest wynik Twojej analizy finansowej. Choć brzmi to dość niejasno, chodzi po prostu o ocenę, czy wartość Twojego majątku jest mniejsza, czy większa niż wysokość długu. Jeżeli wysokość zadłużenia jest równa lub przekracza wartość Twojego majątku, to postępowanie upadłościowe jest dobrym rozwiązaniem.

Przechodząc do meritum:

1. Skutki upadłości konsumenckiej dotyczące upadłego

Pozytywne:

Z chwilą wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik może w końcu pozbyć się nękających go telefonów od firm windykacyjnych. Po poinformowaniu wierzycieli o upadłości, przestają starać się o odzyskanie należności. Co więcej, ogłoszenie upadłości powoduje, że odsetki od zadłużenia przestają rosnąć. Dłużnik zyskuje tym samym komfort psychiczny. Urywa się także kontakt z komornikiem, ponieważ wszystkie postępowania egzekucyjne są umarzane.

Negatywne:

Fakt skorzystania z upadłości zostaje ujawniony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Każda osoba, która potrafi korzystać z Internetu, może znaleźć informację o postępowaniu. Oznacza to w praktyce, że banki oraz instytucje finansowe nie będą skłonne udzielać kredytów czy pożyczek w przyszłości.

2. Konsekwencje upadłości konsumenckiej dotyczące majątku

Negatywne:

Cały majątek, z pewnymi wyjątkami, staje się tzw. „masą upadłości”, z której spłaca się dłużników oraz pokrywa koszty postępowania upadłościowego. Dłużnik traci możliwość zarządzania swoim majątkiem, którym zajmuje się syndyk. Jego rolą jest spieniężenie majątku. Cała korespondencka dotycząca zadłużenia trafia bezpośrednio do syndyka. Brak jest także możliwości zwiększania zadłużenia przez zaciąganie kolejnych zobowiązań. Oczywiście nie dotyczy to drobnych umów takich jak zakup żywności i innych przedmiotów niezbędnych do życia.

Pozytywne:

Po zakończeniu postępowania upadłościowego można zacząć od nowa gromadzić majątek. Jeżeli dłużnik posiadał mieszkanie lub dom, który został sprzedany przez syndyka, to może otrzymać kwotę równą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu za okres nawet do 24 miesięcy. Takiego przywileju nie ma, gdy nieruchomość sprzedał komornik przed wszczęciem postępowania upadłościowego.

3. Skutki upadłości konsumenckiej dotyczące spadku

Negatywne:

Śmierć spadkodawcy po ogłoszeniu upadłości spadkobiercy oznacza, że spadek spadek wchodzi do masy upadłości (art. 119 § 1 p.u.). Tak samo dzieje się z zapisami uczynionymi przez spadkodawcę. Nie potrzebne (a wręcz bezskuteczne) jest wówczas oświadczenie spadkobiercy dot. przyjęcia czy odrzucenia spadku. Spadek z mocy prawa uznaje się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

4.Upadłość konsumencka a majątek wspólny małżonków

Z chwilą ogłoszenia upadłości powstaje rozdzielność majątkowa między małżonkami.

Negatywne:

Dotychczas zgromadzony majątek wspólny małżonków staje się masą upadłościową. Nie dokonuje się jego podziału, zostaje zbyty na poczet zaspokojenia wierzycieli przez syndyka. Małżonek może starać się odzyskać swoją część majątku, ale na takich samych zasadach jak pozostali wierzyciele. Nieważne jest także wcześniej ustanowiona rozdzielność majątkowa, gdy była zawarta rok przed złożeniem wniosku o upadłość.

Pozytywne:

Z masy upadłości zostają wyłączone przedmioty, które służyły wyłącznie małżonkowi upadłego do pracy = prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską. Nie dotyczy to jednak przedmiotów nabytych w ciągu dwóch lat przed zgłoszeniem wniosku o upadłość.

Co ciekawe, po zakończeniu postępowania upadłościowego pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa, bez względu na ustrój panujący w małżeństwie przed wszczęciem postępowania.

5. Upadłość konsumencka a zobowiązania i postępowania

Pozytywne:

Z chwilą ogłoszenia upadłości, postępowania egzekucyjne są umarzane. Natomiast postępowania sądowe i administracyjne dotyczące majątku wchodzącego w skład masy upadłości, mogą być wytaczane tylko przeciwko syndykowi lub przez syndyka (gdy dłużnika ma wierzytelności do odzyskania).

Najważniejszą zaletą postępowania upadłościowego jest brak możliwości ponownej egzekucji tych samych zobowiązań. Zobowiązania nie mogą być ponownie egzekwowane przez wierzycieli, tak jak ma to miejsce w postępowaniu egzekucyjnym.

6. Upadłość a wynagrodzenie za pracę

Negatywne:

Syndyk może zająć wynagrodzenie na czas trwania postępowania upadłościowego na takich samych zasadach, jak komornik w postępowaniu egzekucyjnym.

Pozytywne:

Syndyk zajmuje tylko wynagrodzenie w części niepodlegającej zajęciu – w wysokości 3/5 (na poczet zobowiązań alimentacyjnych) lub 1/2 w przypadku innych zobowiązań. Na szczęście wolna od zajęcia jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Syndyk po sporządzeniu j listy wierzytelności oraz licytacji majątku, przestanie zajmować wynagrodzenie. Jest to niewątpliwa zaleta tego postępowania, w porównaniu do egzekucji komorniczej, gdzie komornik zajmuje wynagrodzenie aż do czasu spłaty całego długu. Więcej na ten temat w artykule Upadłość konsumencka a wynagrodzenie za pracę

Czytaj więcej:

Nowy wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość historia z życia

Nowelizacja prawa upadłościowego – GOV