Odzyskiwanie prawa jazdy - Artemius Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Raś Adwokat Barbara SoleckaGorlice Nowy Sącz
16526
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16526,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Odzyskiwanie prawa jazdy

W dniu 18 maja 2015 r., weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona możliwość skrócenia okresu wykonywania środka karnego jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów, który Sąd orzeka za jazdę pod wpływem alkoholu.

LEGALNA MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA ODEBRANEGO PRAWA JAZDY BEZ NARAŻANIA SIĘ NA NEGATYWNE KONSEKWENCJE PRAWNE W RAZIE ZATRZYMANIA PRZEZ POLICJĘ

Odzyskanie zabranego prawa jazdy za kierowanie pod wpływem alkoholu jest możliwe po uzyskaniu zgody Sądu. Dzięki temu skazany któremu odebrano prawo jazdy może całkowicie legalne kierować pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Mimo, iż taka możliwość istnieje już od wielu lat, nadal jest to wiedza mało powszechna wśród osób, którym odebrano prawo kierowania pojazdami za jazdę pod wpływem alkoholu. Według nieoficjalnych statystyk, jedynie około 10 % skazanych którym Sąd odebrał prawo jazdy za kierowanie pod wpływem alkoholu, występuje z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie pojazdów z blokadą alkoholową. Taki stan rzeczy wynika po prostu z braku świadomości o istnieniu tego rodzaju regualacji prawnej.

CZY SPEŁNIASZ WARUNKI DO ODZYSKANIA PRAWA JAZDY ?

UPŁYW POŁOWY OKRESU TRWANIA ZAKAZU

UPŁYW 10 LAT W RAZIE DOŻYWOTNIEGO ZAKAZU

POSTAWA W OKRESIE WYKONYWANIA ZAKAZU

Środek karny musi zostać wykonany przynajmniej w połowie tj. przez 50 % okresu czasu na który został orzeczony.

Środek karny był wykonywany przez minimum 10 lat, jeżeli Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

W okresie poprzedzającym złożenie wniosku nie doszło do naruszenia zakazu stwierdzonego prawomocnym wyrokiem.

PAMIĘTAJ, ŻE CZAS TEN LICZY SIĘ OD DATY ZATRZYMANIA PRAWA JAZDY A NIE DATY UPRAWOMOCNIENIA WYROKU !

PROCEDURA ODZYSKANIA PRAWA JAZDY

1

WNIOSEK DO SĄDU O ZMIANĘ ŚRODKA KARNEGO

Jeżeli spełniasz powyżej wymienione przesłanki, masz bardzo dużą szansę na odzyskanie prawa jazdy. Występując do Sądu z wnioskiem o zmianę środka karnego poprzez wyrażenie zgody na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, należy wykazać, że zwolnienie z zakazu prowadzenia pojazdów nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

W toku postępowania, Sąd bada:

1. postawę skazanego w okresie wykonywania zakazu – ustalane jest przede wszystkim czy doszło do naruszenia zakazu prowadzenia pojazdów, a jeżeli tak to czym było to spowodowane,

2. właściwości osobiste skazanego – brana jest pod uwagę przede wszystkim kwestia wcześniejszej karalności, kwalifikacje zawodowe, okres od uzyskania uprawnień do ich utraty, uzależnienia (przede wszystkim w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkotyków),

3. warunki osobiste skazanego uzasadniające odzyskanie prawa jazdy – w szczególności stan rodzinny, sytuację materialną, konieczność pomocy opieki nad osobami trzecimi, wykonywany zawód.

3

 UZYSKANIE POSTANOWIENIA W PRZEDMIOCIE ZMIANY ŚRODKA KARNEGO

Sąd wyrażając zgodę na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, przesyła odpis postanowienia organowi który wydał prawo jazdy. Następnie organ po otrzymaniu informacji z sądu wydaje decyzję o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami, na podstawie, której następuje odzyskanie prawa jazdy. Na podstawie decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami, wpisywana jest do prawa jazdy informacja o ograniczeniu uprawnienia do kierowania pojazdami wyposażonym w blokadę alkoholową. Wpis dokonywany jest z urzędu na okres przez który miałby jeszcze trwać zakaz prowadzenia pojazdów.

Należy pamiętać, że Sąd może cofnąć zezwolenie na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową jeżeli skazany rażąco narusza porządek prawny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przede wszystkim jeżeli ponownie prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości.

Podstawa prawna:
Art. 182a 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy,
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

Prawnik Gorlice, Prawnik Nowy Sącz, Prawnik Jasło.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?