Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty - Artemius Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Raś Adwokat Barbara SoleckaGorlice Nowy Sącz
18195
post-template-default,single,single-post,postid-18195,single-format-standard,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,cookies-not-set,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty

Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty

Nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie w marcu 2020 r. dodała nowy tryb zakończenia procesu upadłości konsumenckiej. W artykule: Plan spłaty w upadłości konsumenckiej – czym jest i jak długo trwa ? opisaliśmy najczęstszy sposób zakończenia postępowania upadłościowego względem osób fizycznych, czyli ustalenie planu spłaty przez Sąd. Niniejszy wpis skupi się warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ UPADŁEGO BEZ USTALENIA PLANU SPŁATY WIERZYCIELI Z UWAGI NA TRWAŁĄ NIEZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA PLANY SPŁATY

Nie wszystkie osoby, które planują ogłoszenie upadłości, zdają sobie sprawę, że prawo upadłościowe daje Sądowi możliwość pełnego oddłużenia i zakończenia procedury upadłości konsumenckiej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Możliwość taką daje art. 49116 prawa upadłościowego. Zgodnie z wyrażoną w nim norma prawną, Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA PLANU SPŁATY WIERZYCIELI

Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty nie ma charakteru trwałego (czyli sytuacja majątkowa upadłego dłużnika może ulec poprawie), sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jedynym warunkiem, który musi zostać spełniony aby nie doszło do późniejszego ustalenia planu spłaty, jest bierność dłużnika oraz wierzycieli. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że w razie zakończenia przez Sąd w taki postępowania, w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty, zarówno upadły oraz każdy z wierzycieli mogą złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Jeżeli stosowny wniosek zostanie złożony (najczęściej przez wierzyciela) sąd po przeprowadzeniu postępowania, może uznać, że ustała niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Co istotne sąd nie działa tu z urzędu, a jedynie na wniosek. W razie wydania takiego postanowienia, Sąd uchyla wcześniejsze postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego i ustala plan spłaty wierzycieli.

Natomiast, zgodnie z przepisami art. 49116 ust. 2i, jeżeli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, zobowiązania upadłego ulegają umorzeniu z upływem pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Oznacza, to, że do umorzenia zobowiązań upadłego dochodzi z mocy prawa po upływie pięcioletniego okresu. Sąd nie będzie wydawał żadnego postanowienia. Jedynie na wniosek upadłego lub wierzyciela Sądy będą wydawać zaświadczenie stwierdzające, że doszło do umorzenia zobowiązań ze wskazaniem sposobu oraz datę w jakiej to nastąpiło.

Tym samym, wydaje się, że dużo korzystniejszym z punktu widzenia dłużników rozwiązaniem (o ile niezdolność do wykonywania planu spłaty nie ma trwałego charakteru) jest wnioskowanie o ustalenie planu spłaty nawet w niewielkiej kwocie. Sytuacja dłużnika będzie dzięki temu dużo bardziej stabilniejsza. W przypadku warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty, wierzyciele mogą zasypywać Sądy upadłościowe wnioskami o ustalenie planu spłaty w ostatnim roku w którym ma dojść do pełnego umorzenia długów. W konsekwencji może to spowodować znaczące wydłużenie procedury upadłości konsumenckiej.