Upadłość konsumencka a komornik - Adwokat Prawnik Kancelaria Adwokacka Artemius Gorlice Nowy Sącz Tarnów Jasło
18076
post-template-default,single,single-post,postid-18076,single-format-standard,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Upadłość konsumencka a komornik

Upadłość konsumencka a komornik

Zastanawiasz się, co jest korzystniejsze –  postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, czy może postępowanie upadłościowe i zajęcie majątku przez syndyka? Co dzieje się z postępowaniem komorniczym po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką? Czy komornik nadal będzie zajmował Twoje konto? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

Na początku warto wyjaśnić, czym różni się komornik od syndyka:

Komornik a syndyk

Komornik to osoba, która odzyskuje środki pieniężne w na podstawie wyroku sądowego, bądź też innego tytułu egzekucyjnego (listę tytułów egzekucyjnych znajdziemy w art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego). Działa na podstawie wniosku wierzyciela o egzekucję środków.

Natomiast syndyk jest wyznaczany przez Sąd po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. Rolą syndyka w postępowaniu upadłościowym jest kontakt z wierzycielami upadłego, objęcie jego majątku, a następnie likwidacja majątku polegająca na sprzedaży. Jest on swoistym super pełnomocnikiem, do którego trafia cała korespondencja od wierzycieli. W uproszczeniu:

Komornik – występuje w postępowaniu egzekucyjnym

Syndyk – sąd powołuje go w postępowaniu upadłościowym.

Upadłość konsumencka czy postępowanie egzekucyjne?

Dla osoby zadłużonej korzystniejsze jest objęcie jej postępowaniem upadłościowym. Bowiem celem egzekucji, która może trwać wiele lat, jest odzyskanie wszystkich zaległych należności. Natomiast celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie upadłego i częściowa spłata wierzycieli przez określony okres czasu, z uwzględnieniem możliwości finansowych dłużnika.

Upadłość konsumencka a egzekucja komornicza

Egzekucje komornicze prowadzone względem dłużnika nie są przeszkodą do złożenia wniosku o upadłość, a wręcz przeciwnie. Gdy względem dłużnika jest prowadzona egzekucja zazwyczaj oznacza to, że nie ma on środków na spłatę zobowiązań. Brak możliwości spłaty jest warunkiem uzyskania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Co dzieje się z postępowaniem egzekucyjnym po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką?

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wstrzymuje egzekucji. Jeżeli wraz z wnioskiem został złożony wniosek o zawieszenie egzekucji, sąd może ją wstrzymać. Dopiero po merytorycznym rozpoznaniu wniosku sąd może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, które zawiesza wszystkie egzekucje. Po wydaniu takiego  postanowienia komornik nie może podejmować żadnych działań mających na celu odzyskanie długu, ani wszczynać nowych egzekucji. Natomiast dopiero po wykonaniu czynności przez syndyka i uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (czyli po zakończeniu całego postępowania) wszystkie egzekucje są umarzane z mocy prawa. Powyższe wynika wprost z 146 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowego

Czytaj więcej:

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Działalność gospodarcza a upadłość konsumencka