Wyłączenie udziału w domu mieszkaniu nieruchomości z masy upadłości

Co się dzieje z majątkiem, gdy syndyk nie może znaleźć na niego kupca? Czy istnieje możliwość, żeby upadły zatrzymał majątek, który syndyk nie zdoła sprzedać?