Wyłączenie udziału w domu mieszkaniu nieruchomości z masy upadłości - Artemius Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Raś Adwokat Barbara SoleckaGorlice Nowy Sącz
18396
post-template-default,single,single-post,postid-18396,single-format-standard,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,cookies-not-set,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Wyłączenie udziału w domu mieszkaniu nieruchomości z masy upadłości

Wyłączenie udziału w domu mieszkaniu nieruchomości z masy upadłości

Po ogłoszeniu upadłości cały majątek upadłego stanowi tzw. masę upadłości. Rolą syndyka jest likwidacja tego majątku poprzez sprzedaż. Niektóre składniki majątku nie podlegają zajęciu, jednak na ten temat można przeczytać w osobnym wpisie. Co dzieje się z majątkiem, gdy syndyk nie może znaleźć kupca przez dłuższy czas? Wszystko zależy, czy sprawa dotyczy rzeczy ruchomej, czy nieruchomości.

Upadłość konsumencka sprzedaż udziału w nieruchomości

Bardzo często zdarza się, że upadły posiada udział w nieruchomości otrzymany w wyniku chociażby przyjęcia spadku, czy podziału majątku. Syndyk ma obowiązek podjąć próby sprzedaży tego udziału.  Z doświadczenia życiowego wynika, że bardzo ciężko znaleźć osobę, która chciałaby zakupić jedynie udział w nieruchomości. Dlatego zazwyczaj syndyk podejmuje kilka prób sprzedaży, a następnie namawia upadłego do tego, by ktoś z jego rodziny zakupił udział. Jest to dla syndyka wygodne rozwiązanie, jednakże niezbyt korzystne dla upadłego. Istnieje inna, lepsza opcja wyjścia z sytuacji. Otóż upadły może złożyć wniosek o wyłączenie części nieruchomości z masy upadłości.

Warunki wyłączenia udziału w nieruchomości z masy upadłości

Warunki, jakie należy spełnić, by zachować część nieruchomości, zostały wskazane w art. 315 Prawa Upadłościowego. Po pierwsze, należy złożyć wniosek do Sędziego-komisarza wniosek o wyłączenie określonego składnika z majątku z masy upadłości. Sędzia-komisarz powinien wydać postanowienie korzystne dla upadłego, jeżeli ten wykaże, że:

– Majątku nie można zbyć z zachowaniem przepisów ustawy – w celu wykazania tej przesłanki wystarczy skontaktować się z syndykiem i dowiedzieć się, ile razy próbował zbyć nieruchomość. Często syndyk występuje do Sądu z wnioskiem o zezwolenie na sprzedaż składnika majątku poniżej jego wartości rynkowej, co już samo w sobie świadczy o tym, że nie może znaleźć kupca;

– dalsze pozostawanie składnika majątku w masie upadłości będzie niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy upadłości związanymi z tym kosztami – syndyk po zakończeniu czynności, występuje do sądu z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia. Wysokość jego wypłaty zależy od podejmowanych czynności. Wielokrotne próby sprzedaży powodują, że syndyk może żądać wyższego wynagrodzenia. Tym samym zmniejsza się pula środków, która zostanie przeznaczona dla wierzycieli.

Co się dzieje, gdy syndyk nie sprzeda ruchomości?

Syndyk co do zasady, gdy nie zdoła sprzedać ruchomości, a może osiągnąć z niej jakieś korzyści przez złomowanie- decyduje się na taką możliwość. Często dzieje się tak najczęściej w przypadku starych, niesprawnych samochodów. Jednak gdy nie może uzyskać ze sprzedaży na złom żadnych środków finansowych, to dopuszczalne jest zezwolenie na zniszczenie rzeczy ruchomych jedynie  wyjątkowo, po bezskutecznych próbach ich sprzedaży i po bezskutecznym wezwaniu upadłego do odbioru tych rzeczy.

Co dzieje się z majątkiem po jego wyłączeniu z masy upadłości?

Po wydaniu postanowienia o wyłączeniu określonego składnika majątku z masy upadłości, upadły może swobodnie dysponować tym majątkiem. Oznacza to, że nie musi czekać na zakończenie postępowania upadłościowego.

 

Czy majątek upadłego może zostać przekazany gminie albo Skarbowi Państwa?

Obecnie, po zmianie przepisów w 2019 r., Sędzia-komisarz nie może już zezwolić syndykowi na przekazanie nieruchomości gminie  albo Skarbowi Państwa.

Czytaj więcej: