Upadłość konsuemncka bez majątku szansą dla konsumenta

Można ogłosić upadłość konsumencką bez majątku. Brak masy upadłości znacznie przyśpiesza postępowanie. Warto zwrócić jednak uwagę na kilka istotnych kwestii.