Upadłość konsuemncka bez majątku szansą dla konsumenta - Artemius Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Raś Adwokat Barbara SoleckaGorlice Nowy Sącz
18376
post-template-default,single,single-post,postid-18376,single-format-standard,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Upadłość konsuemncka bez majątku szansą dla konsumenta

Upadłość konsuemncka bez majątku szansą dla konsumenta

Od wprowadzenia w dniu 31 marca 2009 r. możliwości ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wiele się zmieniło. Konsekwentnie, z roku na rok, rośnie zainteresowanie tą instytucją. Po zeszłorocznych zmianach nastąpił nagły wzrost liczby wniosków. W dzisiejszym wpisie poruszamy niezwykle ważną kwestię dotyczącą upadłości konsumenckiej. O to zagadnienie niezwykle często pytają nasi klienci. Pytanie brzmi:

Czy brak majątku jest przeszkodą w upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź brzmi: Nie jest przeszkodą, MOŻNA OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ NIE POSIADAJĄC ŻADNEGO MAJĄTKU. Nie trzeba mieć żadnych nieruchomości, czy nawet wartościowych przedmiotów, żeby ogłosić upadłość konsumencką. Pytanie to zapewne bierze się z stąd, że do ogłoszenia upadłości firmowej potrzebny jest majątek, a czytając w internecie różne artykuły na ten temat, można nie zauważyć, że jakiś wpis dotyczy osób prowadzących działalność, czy spółek.

Dlaczego upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa?

Na to pytanie można znaleźć odpowiedź już w samym celu wprowadzenia upadłości konsumenckiej. Otóż zgodnie z art. 2 ustawy Prawo upadłościowe , głównym celem upadłości konsumenckiej, jest oddłużenie. Inaczej jest w upadłości firmowej – tam nadrzędnym celem jest zaspokojenie wierzycieli. Często osoby starające się o upadłość konsumencką nie mają żadnego majątku, ponieważ został po prostu zajęty przez komornika na poczet zaspokojenia wierzycieli.

Warunki otrzymania upadłości konsumenckiej bez majątku

Chcąc uzyskać upadłość konsumencką bez majątku trzeba spełnić następujące warunki: być niewypłacalnym, czyli nie regulować zobowiązań dłużej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku oraz nie można być przedsiębiorcą. Nie ma jednak przeszkód, żeby ogłosić upadłość konsumencką po zamknięciu działalności. Warto nadmienić, że w przypadku braku majątku, uzasadnienie wniosku musi być przygotowane z najwyższą starannością. Trzeba wykazać, że niewypłacalność nie postała w sposób celowy lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Upadłość konsumencka bez majątku za darmo

Istnieje możliwość uzyskania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Na początku można starać się o zwolnienie od opłaty sądowej, która wynosi 30 zł. Czy warto? Dowiedz się w tym artykule. Następnie, jeżeli sąd nie uzyska żadnych środków z likwidacji majątku upadłego i okaże się, że upadły nie ma możliwości nawet minimalnej spłaty długów w ramach planu spłaty, to sąd może je umorzyć. Zdarza się tak tylko w wyjątkowych sytuacjach – w których nikomu nie życzymy się znaleźć.  Są to np. ciężkie choroby, niepełnosprawność, podeszły wiek i brak środków do życia.

Ile traw upadłość konsumencka bez majątku

Najlepiej na upadłości „wychodzą” tak naprawdę osoby, które nie mają majątku. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, syndyk szybko składa do sądu projekt planu spłaty, ponieważ nie zajmuje się likwidacją majątku. Oznacza to o wiele szybsze postępowanie. Często spieniężenie majątku dłużnika zajmuje wiele miesięcy, a nawet lat. Zdarza się to najczęściej w sytuacji, gdy upadły posiada jakiś udział w prawie własności nieruchomości. Po drugie, syndyk w czasie szukania nabywców zajmuje wynagrodzenie upadłego, jeżeli takowe posiada. Im szybciej skończy swoje zadania, tym lepiej dla budżetu upadłego.

Upadłość konsumencka 2021 a brak majątku

Podsumowując, brak majątku nie jest przeszkodą w uzyskaniu upadłości konsumenckiej. Jest wręcz dla dłużnika komfortową sytuacją, ponieważ znacznie przyśpiesza postępowanie. Należy jednak pamiętać, że celowe wyzbycie się majątku przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie jest dobrym pomysłem. Takie działanie może nawet doprowadzić do odmowy umorzenia długów. Nie wypominając już o tym, że czynności polegające na wyzbyciu się majątku na rok przed złożeniem wniosku są z mocy prawa nieważne.

Czytaj więcej: