Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty

Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty nie ma charakteru trwałego (czyli sytuacja majątkowa upadłego dłużnika może ulec poprawie), sąd może umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty.