Upadłość konsumencka członka zarządu spółki z o.o. - Artemius Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Raś Adwokat Barbara SoleckaGorlice Nowy Sącz
18367
post-template-default,single,single-post,postid-18367,single-format-standard,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,cookies-not-set,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Upadłość konsumencka członka zarządu spółki z o.o.

Upadłość konsumencka członka zarządu spółki z o.o.

Z tematem upadłości konsumenckiej przychodzi zmierzyć się osobom pełniącym różne funkcje w spółkach. Niekiedy związane jest to z niewypłacalnością samej spółki, a czasem z prywatnymi długami. Czy prezes spółki z o.o. oraz członkowie zarządu mogą skorzystać z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej?

Funkcja w spółce a upadłość konsumencka

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie ma przeszkód, aby członkowie zarządu spółki z o.o. oddłużyli się za pomocą upadłości konsumenckiej. Muszą jedynie spełnić kryteria obowiązujące wszystkich dłużników – nie mogą być przedsiębiorcami, czyli prowadzić działalności gospodarczej, a ich długi muszą przekraczać wartość ich majątku. Dość powszechną praktyką jest pełnienie funkcji w zarządzie spółki na podstawie umowy o prace, dlatego w takim wypadku, zarówno prezes, jak i inni członkowie zarządu, nie powinni mieć problemów z uzyskaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Przejście długów spółki na członków zarządu

Kiedy możliwe jest przejście długów spółki z o.o. na członków jej zarządu? Stanowi o tym art. 299 k.s.h. – gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, to członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Istnieje możliwość uniknięcia tej odpowiedzialności. Członkowie zarządu spółki z o.o. powinni w terminie 30 dni od wystąpienia niewypłacalności spółki, złożyć wniosek o jej upadłość.

W praktyce bardzo rzadko zdarza się, by tego obowiązku dopełnili. Zwykle spowodowane jest to nadzieją zarządu spółki na wyjście z problemów finansowych, bądź po prostu wynika z braku zainteresowania tym, co dzieje się w spółce. Wówczas pojawia się pytanie

Jak uniknąć spłaty wysokich długów spółki przez jej zarząd?

Członkowie zarządu spółki z o.o. mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Taka możliwość istnieje od niedawna, ponieważ w marcu 2020 r. został w całości uchylony art. 491 (4) ustawy Prawo upadłościowe, który stanowił m.in., że sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zmiana przepisów otworzyła możliwość uzyskania upadłości konsumenckiej przez członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czytaj więcej: