OGRODZENIE A PRAWO BUDOWLANE - Artemius Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Raś Adwokat Barbara SoleckaGorlice Nowy Sącz
18158
post-template-default,single,single-post,postid-18158,single-format-standard,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

OGRODZENIE A PRAWO BUDOWLANE

OGRODZENIE A PRAWO BUDOWLANE

Chciałbyś ogrodzić działkę i zastanawiasz się, czy musisz uzyskać pozwolenie na budowę ? Może nie wiesz, w jakiej odległości od granicy możesz postawić ogrodzenie tak, aby uniknąć w przyszłości nieprzyjemności? Jaka odległość ogrodzenia od drogi jest odpowiednia? Na te i inne wątpliwości znajdziesz odpowiedź niniejszym artykule.

Ogrodzenie a pozwolenie na budowę

Już od dobrych kilku lat, po nowelizacji ustawy Prawo budowlane (w 2015 r.), istnieje możliwość montażu ogrodzenia bez zbędnych formalności – tj. uzyskania pozwolenia. Niestety nie oznacza to, że możemy dowolnie grodzić swoją działkę, bez jakichkolwiek ograniczeń.

Brak konieczności zgłoszenia dotyczy sytuacji, gdy:

 1. Wysokość stawianego przez nas ogrodzenia nie przekracza 220 cm mierząc od poziomu gruntu;
 2. Płot nie jest częścią muru oporowego – w przypadku znacznego pochylenia terenu często buduje się mury oporowe, aby zabezpieczyć zsuwanie się gruntu.
 3. Grodzona nieruchomość nie znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków – wówczas niezbędne jest uzyskanie zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 4. W miejscu budowy ogrodzenia nie ma przewidzianych odmiennych rozwiązań w planie zagospodarowania miejscowego – zdarzają się różne zapisy dotyczące koloru, wysokości czy materiału.

W porównaniu do poprzedniego stanu prawnego, nie trzeba już dokonywać zgłoszenia budowy i remontów płotów usytuowanych pomiędzy działkami budowlanymi, czy od strony dróg, parków, terenów publicznych.

Ograniczenia w budowie ogrodzenia

Przy budowie wszelkich obiektów priorytetem powinno być bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt. Dlatego ustawodawca wprowadził zakaz montowania na wysokości mniejszej niż 180 cm (mierząc od poziomu gruntu) ostro  zakończonych elementów,np:

 • tłuczonego szkła;
 • drutu kolczastego
 • Innych ostrych, szpiczastych elementów;

Wyjątkiem są, z przyczyn oczywistych, obiekty przeznaczone do odbywania kary pozbawienia wolności (zakłady karne) czy miejsca osadzenia tymczasowo aresztowanych (areszty śledcze).

Jeżeli nasza działka znajduje się blisko jeziora, rzeki, morza lub innych wód powierzchniowych, to wówczas ogrodzenie nie może być usytuowane w odległość mniejszej niż 150 cm od linii brzegu. (art. 232 Prawa wodnego).

Odległość ogrodzenia od drogi

Właściciele działek przy drogach publicznych muszą zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny szczegół. Otóż ogrodzenie nie może być postawione bezpośrednio przy granicy działki. Z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach, przepis tej jest zrozumiały, lecz wielu właścicieli jest bardzo niezadowolonych z konieczności odstąpienia części ich gruntu, co również ma swoje uzasadnienie. Aktualne odległości ogrodzenia od działki zostały wskazane w art 43 Ustawa o drogach publicznych.

Zgodnie ze w.w przepisem (ust. 1), ogrodzenie musi być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

W ustępie nr 2 można wyczytać, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, usytuowanie ogrodzenia przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli (czyli drodze krajowej, wojewódzkiej czy gminnej), w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.

Istotna jest jeszcze jedna kwestia, która często bywa pomijana. Otóż ogrodzenie nie może przekraczać linii rozgraniczającej. Co to oznacza? W planie miejscowym może znaleźć się zapis o planowanym poszerzeniu drogi, które wymaga pozostawienia przez właścicieli działek pozostawienia wolnego pasa terenu. Tą kwestię także warto sprawdzić przed rozpoczęciem budowy, aby później nie mieć nieprzyjemnej niespodzianki w postaci konieczności przesunięcia całego nieodgrodzenia.

Odległość ogrodzenia od granicy działki sąsiada

Przepisy prawa nie regulują wprost, jaką odległość należy zachować przy budowie ogrodzenia w granicy działki. Dlatego chcąc wybudować płot w granicy, należy uzyskać zgodę obu stron. Sąsiad wyrażając zgodę, nie ma obowiązku pokryć kosztów budowy – zasada podziału kosztów na pół ukształtowała się zwyczajowo. Nawet bez pokrycia kosztów przez sąsiada – ogrodzenie jest wspólne. Wynika to z art. 154 Kodeksu cywilnego.

Dlatego najczęściej właściciele gruntu odstępują od granicy tak, aby istniał dostęp do ogrodzenia z obu stron, bez konieczności wkraczania na działkę sąsiednią. Zatem bez zgody sąsiada można wybudować ogrodzenie jedynie na swojej działce.

Wymiary bramy i furtki

Budując ogrodzenie trzeba także znaleźć miejsce na bramę i furtkę. Tutaj również wymiary tych elementów nie są dowolne. Brama nie może być węższa niż 240 cm, natomiast furtka węższa niż 90 cm. Oba elementy muszą zostać zamontowane tak, aby otwierały się do wewnątrz działki. Nie mogą też posiadać progów.

Ogrodzenie a VAT

Ogrodzenie, a także bramy, furtki, przyłącza, zaliczane jest do tzw. infrastruktury towarzyszącej i podlegają stawce 23 %. Niestety nie można stosować w tym przypadku obniżonej stawki.

Konsekwencje niezgłoszenia budowy ogrodzenia

Jeżeli okaże się, że zgłoszenie budowy ogrodzenia było w świetle powyższych wytycznych konieczne, a właściciel nie dopełnił formalności, to może spodziewać się negatywnych konsekwencji. Wówczas ogrodzenie może być uznane za samowolę budowlaną. Istnieją wówczas dwie opcję:

 1. Właściciel będzie musiał dokonać legalizacji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 2. Zostanie wydana decyzja w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624);
 • rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741)

Czytaj więcej:

Balustrada a prawo budowlane