Zakładanie Spółek

Świadczymy kompleksowe usługi związane z przygotowaniem umów spółek prawa handlowego oraz statutów fundacji i stowarzyszeń, a następnie ich rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym.

zakladanie_firmy_spolki_krs.jpg
Spółki prawa handlowego, obok rejestracji firmy w CEiDG, to podstawowa forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Prowadzenie firmy jako spółki, niesie dla wspólników wiele korzyści, a modelowymi przykładami w tym zakresie są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. W tych spółkach, majątek wspólników i akcjonariuszy jest całkowicie oddzielony od majątku samej spółki. Prowadząc firmę w takiej formie, można ochranić swój prywatny majątek przed egzekucją długów, które mogą powstać w związku z działalnością spółki.
Decyzja o rozpoczęciu prowadzenia własnego biznesu, stawia przedsiębiorców w obliczu konieczności wyboru formy prawnej przyszłej działalności. Dlatego naszym Klientom oferujemy szerokie wsparcie, między innymi obejmujące:
 

PLANOWANIE, DORADZTWO ORAZ PRZYGOTOWYWANIE UMÓW I AKTÓW ZAŁOŻYCIELSKICH SPÓŁEK, SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH UTWORZENIA NOWYCH ODDZIAŁÓW

W pierwszym etapie współpracy wskazujemy aspekty prawne oraz podatkowe związane z prowadzeniem działalności w danej formie prawnej. Następnie przygotowujemy w zależności od wybranej formy prawnej umowę spółki oraz dokumenty (umowy, statuty, akty założycielskie oraz uchwały) niezbędne do wniosku o rejestrację w KRS. Dostosowujemy postanowienia umów oraz statutów do wymagań wspólników co do sposobu zarządzania firmą i podziału zysków. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, sporządzamy umowy i oświadczenia pozwalające na wniesienie do spółki przedsiębiorstwa, nieruchomości lub innych wkładów niepieniężnych (aportów).

PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW ORAZ FORMULARZY WYMAGANYCH PRZEZ KRAJOWY REJESTR SĄDOWY, REPREZENTOWANIE SPÓŁEK W ORGANIZACJI W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM PRZED SĄDEM

Po zawiązaniu spółki w organizacji, przygotowujemy protokoły i inne dokumentów umożliwiające powołanie zarządu, przyjęcie głównego przedmiotu działalności spółki, ustalenie adresu siedziby, oświadczenia o adresie do doręczeń korespondencji kierowanej przez Sąd dla wspólników i członków zarządu. Wszystkie te dokumenty muszą znaleźć się w aktach rejestrowych prowadzonych przez Sąd. Bez nich, nie jest możliwe skuteczne zarejestrowanie nowej spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

_____________________________________________________

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat prawnych aspektów funkcjonowania spółek prawa handlowego ? Zapraszamy na nasz blog w którym szeroko omawiamy zakres obowiązków prawnych którym spółki podlegają i które muszą na co dzień spełniać.

Prawnik Gorlice, Prawnik Nowy Sącz, Prawnik Jasło.

MASZ PYTANIE ?
SKORZYSTAJ
Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zapraszamy do kontaktu - opisz zwięźle swoją sytuację. Otrzymasz bezpłatną wiadomość zwrotną, w której poinformujemy Cię, czy należy skorzystać z pomocy prawnika, a także jakie rozwiązania najlepiej zastosować. Przedstawimy także wstępną wycenę, jeżeli będziesz zainteresowany naszymi usługami.