PRAWO PRACY

Świadczymy usługi skierowane do pracowników, związków zawodowych, a także pracodawców. Prawo pracy to specyficzny zespół norm prawnych, które kształtują relację między tymi osobami, pozwalając wypracować reguły tak, aby każda ze stron czerpała z wykonywanych zadań korzyści, gdyż często ich interesy są ze sobą co sprzeczne. Przejrzyste reguły w pracy pozwalają uniknąć konfliktów i nieporozumień na linii pracodawca - pracownik, a także dają poczucie sprawiedliwości wśród współpracowników.

artemius_adwokat-_prawnik_prawo-spolek_obsluga_przedsiebiorcow_odszkodowanie_za_wypadek_przy_pracy.jpg

ZAJMUJEMY SIĘ MIĘDZY INNYMI:

  • Przygotowaniem i opiniowaniem dokumentów pracowniczych, takich jak umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o powierzeniu mienia pracownikom i o odpowiedzialności za mienie powierzone, regulaminy pracy i wynagrodzenia, umowy o zakazie konkurencji oraz poufności, a także dokumentami związanymi ze zwolnieniem pracownika,
  • Pomagamy w negocjacjach pomiędzy pracownikami i pracodawcami, w sporach indywidualnych oraz w sporach zbiorowych,
  • Pomagamy zebrać i zabezpieczyć właściwy materiał dowodowy, wskazujemy na co zwrócić uwagę przed skierowaniem sprawy do sądu,
  • Sporządzamy pozwy, środki odwoławcze, w tym apelacje, a także inne pisma procesowe, w każdej sprawie z zakresu prawa pracy,

  •   Odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników, karami porządkowymi, a także uchyleniem kar - upomnienia, nagany, pieniężnej,
  •  Prowadzimy sprawy o ustalenia istnienia stosunku pracy,  zawarcie umowy o pracę,  ustalenia treści umowy,  nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o powrót do pracy,
  • Dochodzimy odszkodowań za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing, odwołany urlop, za zakaz konkurencji, brak świadectwa pracy, z tytułu śmierci pracownika, za rozwiązanie umowy o pracę,
  • Występujemy w sprawach o zapłatę wynagrodzenia i innych składników, w tym   wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, za nadgodziny, o zapłatę odprawy emerytalnej i pośmiertnej, zajmujemy się także wypadkami przy pracy.

MASZ PYTANIE ?
SKORZYSTAJ
Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zapraszamy do kontaktu - opisz zwięźle swoją sytuację. Otrzymasz bezpłatną wiadomość zwrotną, w której poinformujemy Cię, czy należy skorzystać z pomocy prawnika, a także jakie rozwiązania najlepiej zastosować. Przedstawimy także wstępną wycenę, jeżeli będziesz zainteresowany naszymi usługami.