OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Nasze działania są ukierunkowane na szybkie i skuteczne  rozwiązywanie problemów przedsiębiorców i udzielanie  efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zapewniamy szybki czas realizacji zleceń i konkurencyjne stawki. Jesteśmy otwarci na różne modele współpracy.

prawnik_obsuga-firmy.jpg

JAKIE PODMIOTY GOSPODARCZE OBSŁUGUJEMY

SPÓŁKI

Zajmujemy się obsługą wszystkich spółek prawa handlowego - kapitałowych (z.o.o., akcyjne) oraz osobowych (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne). Najczęściej zgłaszają się do nas spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (są to najpopularniejsze spółki prawa handlowego, a także spółki jawne oraz spółki komandytowe.

JEDNOOSOBOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

Obsługujemy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej podmioty te potrzebują pomocy w egzekwowaniu od dłużników należności, w obronie przeciwko wierzycielom, a także w sporządzaniu umów.

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Oferujemy także obsługę prawną stowarzyszeń i fundacji i innych inicjatyw obywatelskich, w tym organizacji non-profit. Podmioty te najczęściej zwracają się do nas ze zleceniem ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowania aktów założycielskich organizacji (statutów), przygotowywania projektów uchwał oraz powierzają nam projektowanie umów.

ZASADY WSPÓŁPRACY

1

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Model ten polega na utrzymywaniu stałego kontaktu z Klientem, co pozwala dobrze poznać jego sferę działalności i lepiej zrozumieć potrzeby prawne. Opcja ta pozwala na przejęcie inicjatywy przez naszych prawników i proponowanie rozwiązań dopasowanych do konkretnego modelu biznesowego. Stała obsługa rozliczana jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, które obejmuje ustaloną ilość godzin, bądź też według czasu wykonywanych usług.
2

DORAŹNE WSPARCIE

Świadczymy usługi także na podstawie indywidualnie uzgodnionej umowy, która określa zasady i warunki świadczenia usług/obsługi konkretnych zleceń.
3

OBSŁUGA PROJEKTU LUB SPORU

Ten sposób współpracy dotyczy przede wszystkim przedsięwzięć, których czas trwania, a także katalog czynności potrzebnych do ich realizacji, można z góry przewidzieć . Wówczas zawieramy z Klientem umowę o obsługę danego przedsięwzięcia.
4

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Oferujemy prowadzenie wszelkich spraw związanych z windykacją należności. Model ten przewiduje wynagrodzenie początkowe, za podjęcie się prowadzenia sprawy, a także premię za sukces.

Artemius działaszybkoskutecznieelastyczniedla Twojego biznesu.

MASZ PYTANIE ?
SKORZYSTAJ
Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zapraszamy do kontaktu - opisz zwięźle swoją sytuację. Otrzymasz bezpłatną wiadomość zwrotną, w której poinformujemy Cię, czy należy skorzystać z pomocy prawnika, a także jakie rozwiązania najlepiej zastosować. Przedstawimy także wstępną wycenę, jeżeli będziesz zainteresowany naszymi usługami.