Obowiązki upadłego upadłość konsumencka - Artemius Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Raś Adwokat Barbara SoleckaGorlice Nowy Sącz
18383
post-template-default,single,single-post,postid-18383,single-format-standard,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Obowiązki upadłego upadłość konsumencka

Obowiązki upadłego upadłość konsumencka

We wcześniejszych wpisach sporo pisaliśmy o tym, czym jest upadłość konsumencka, jakie są jej skutki, a także dlaczego warto się na nią zdecydować. Dzisiaj zwracamy uwagę na obowiązki ciążące na upadłym w trakcie postępowania. Sam proces postępowania upadłościowego nie jest w prawdzie przyjemny, ale znając obowiązki osoby, która otrzymała postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, można się do niego przygotować.

Upadłość konsumencka – obowiązki wobec syndyka

Pierwszą, i w zasadzie najważniejszą powinnością osoby, która otrzymała postanowienie z Sądu o ogłoszeniu upadłości, jest współpraca z syndykiem wyznaczonym przez Sąd. Jeżeli we wniosku został podany numer telefonu upadłego, to syndyk prawdopodobnie będzie kontaktował się telefoniczne, bądź mailowo. Nie ma się co obawiać – syndycy nie przychodzą do domu upadłego bez zapowiedzi, umawiają się się z wyprzedzeniem, a czasem zdarza się tak, że kontaktują się jedynie na odległość.

Upadłość konsumencka – czego będzie chciał syndyk

Upadły jest zobowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, który podlega zajęciu. Co nie podlega zajęciu? Przeczytaj w tym wpisie. Ponadto, upadły jest zobowiązany wydać syndykowi całą dokumentację dotyczącą majątku, a na prośbę syndyka – udzielić niezbędnych wyjaśnień.  Brak współpracy ze strony upadłego z syndykiem, w najgorszym wypadku, może skutkować umorzeniem postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka – obowiązki związane z planem spłaty

Obowiązkiem syndyka jest przedłożenie do sądu projektu planu spłaty wierzycieli. W dokumencie tym znajduje się także stanowisko upadłego w kwestii planu spłaty. Dlatego w tym miejscu pojawia się kolejny obowiązek upadłego, jakim jest sporządzenie wniosku o plan spłaty. W praktyce najczęściej wygląda to zazwyczaj tak, że syndyk przesyła upadłemu do uzupełnienia wniosek o ustalenie planu spłaty

Wniosek o ustalenie planu spłaty – upadłość konsumencka

We wniosku o ustalenie planu spłaty powinny się znaleźć następujące informacje:

– kwota, którą upadły chce przeznaczać miesięcznie na spłatę wierzycieli oraz okres spłaty (36 miesięcy),

–  miejsce zamieszkania upadłego i tytuł do lokalu;

– jakie są warunki mieszkaniowe upadłego  i kto jeszcze mieszka we wskazanym miejscu;

– stan cywilny (czy upadły pozostaje w związku małżeńskim);

– jakimi środkami finansowymi dysponuje upadły;

– kim jest z zawodu upadły, jakie ma wykształcenie, doświadczenie zawodowe, gdzie ostatnio pracował i ile zarabiał, jakie ma możliwości zarobkowe, perspektywy na przyszłość;

– jaki jest stan zdrowia upadłego;

– jakie są usprawiedliwione koszty życia upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu;

– czy upadły jest zobowiązany do zapłaty alimentów;

– jakie były przyczyny zadłużenia;

– kiedy ostatnio były regulowane zobowiązania.

Katalog pytań, które może zadać syndyk, jest otwarty. Wszystko zależy od tego, jakiego syndyka wyznaczy sąd, a także jak szczegółowo został sporządzony wniosek o ogłoszenie upadłości. Upadły może wnioskować o przesłuchanie na rozprawie. Sąd po otrzymaniu projektu planu spłaty, ustala go po wysłuchaniu syndyka oraz upadłego. Elementy planu spłaty wskazane są w art. 491(15) Prawa upadłościowego.

Upadłość konsumencka – wykonywanie planu spłaty

Po ustaleniu przez Sąd planu spłaty, upadły jest zobowiązany wpłacać określone w planie spłaty kwoty w ratach miesięcznych. Plan spłaty może zostać zmieniony na wniosek upadłego tylko z ważnych przyczyn, istotnej zmiany możliwości zarobkowych, zdarzeń losowych itp. Warto pamiętać, ze wysokość spłaty jest niezależna od wysokości zadłużenia. Sąd ustala wysokość miesięcznych rat na podstawie możliwości zarobkowych upadłego i jego sytuacji. Dlatego nie należy obawiać się braku możliwości spłaty.

Sprawozdanie z wykonywania planu spłaty upadłość konsumencka

Jednym z obowiązków upadłego jest również składanie sądowi sprawozdania z wykonywania planu spłaty. Upadły powinien czynić zadość temu obowiązkowi co rok, do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy (termin tożsamy ze składaniem PIT). Upadły, wobec którego umorzono zobowiązania bez planu spłaty, również powinien takie sprawozdanie składać. W sprawozdaniu tym wskazuje się przychody, które upadły osiągnął, spłacone kwoty oraz  nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie.  Do sprawozdawania dołącza się kserokopię rocznego zeznania podatkowego oraz kserokopię dowodów spłaty wierzycieli (zgodnie z planem spłaty).

Czytaj więcej: