Koszt upadłości konsumenckiej - Artemius Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Raś Adwokat Barbara SoleckaGorlice Nowy Sącz
18299
post-template-default,single,single-post,postid-18299,single-format-standard,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Koszt upadłości konsumenckiej

Koszt upadłości konsumenckiej

Czy upadłość konsumencka rzeczywiście się opłaca, ile kosztuje całe postępowanie? Pytania odnośnie całkowitej ceny postępowania o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej padają bardzo często. W tym artykule wyjaśnimy, z jakim wydatkiem trzeba się liczyć planując upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka a brak majątku – opłata stała

Pierwszą, uregulowaną ustawowo opłatą, która pozwala na wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest tzw. opłata sądowa. Wynosi ona dokładnie  30 zł. Wskazana kwota jest najniższą stawką, którą przewiduje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wpłacenie 30 zł na rachunek Sądu powoduje, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostaje rozpoznany, czyli sędzia podejmie jakiekolwiek czynności merytoryczne związane ze sprawą.

Czy można uniknąć tej opłaty?

Tak, można złożyć wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej. Do wniosku dołącza się wówczas oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych. Dlatego prawdą jest, że aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, nie trzeba mieć jakichkolwiek oszczędności, czy majątku.

Czy warto składać wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej?

W tym postępowaniu należy się nad tym dobrze zastanowić. Ubieganie się o zwolnienie od opłaty spowoduje w praktyce przedłużenie postępowania, co zwykle nie jest opłacalne dla dłużnika, któremu zależy na czasie. W przypadku braków lub niejasności we wniosku o zwolnienie od kosztów (które pojawiają się, gdy dłużnik samodzielnie składa do Sądu dokumenty), często koszt samej korespondencji z Sądem wyniesie więcej niż wspomniana już kwota 30 zł.

Ile kosztuje upadłość konsumencka – Wynagrodzenie prawnika

Z uwagi na dość skomplikowaną materię, dużo osób decyduje się na pomoc prawnika. Sporządzenie poprawnego i skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w praktyce nie jest takie proste. Po pierwsze, wybierając prawnika należy upewnić się, czy ma on doświadczenie w prowadzeniu spraw upadłościowych i będzie potrafił wyjaśnić zawiłości postępowania. Wynagrodzenie prawnika, adwokata lub radcy prawnego zależy, jak to zwykle bywa, od wielu czynników – ilości dokumentów, liczby wierzycieli, a także przyczyn popadnięcia w pętlę zadłużenia. Żeby zorientować się w cenach, należy po prostu wysłać zapytania do kilku prawników, ponieważ honoraria za prowadzenie upadłości konsumenckiej najczęściej nie są podane wprost w ofercie danej kancelarii.

Przeprowadzając analizę rynku możemy stwierdzić, że ceny prawnika od upadłości konsumenckiej są bardzo zróżnicowane -od kilkuset do nawet siedmiu tysięcy złotych. Uśredniając, z naszych badań wynika, że koszt upadłości waha się zazwyczaj pomiędzy 1.500 a  5.000 zł.

Koszty upadłości konsumenckiej – wynagrodzenie syndyka

Po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej, sąd wyznacza syndyka, którego zadaniem jest ustalenie wartości majątku upadłego, zrobienie listy wierzycieli, a także spieniężenie majątku. Oczywiście syndyk nie działa pro bono. Za jego pracę sąd przyznaje mu wynagrodzenie. Na początku jest one wypłacane tymczasowo ze Skarbu Państwa w formie zaliczki. Wynagrodzenie syndyka nie jest określone odgórnie, choć art 491(9) ustawy Prawo upadłościowe wyznacza jego granicę.

Ust. 2. 

Wynagrodzenie syndyka ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności.

W ust. 3 wskazanego wyżej artykułu wskazano, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach, wynagrodzenie syndyka może być ustalone do czterokrotności w.w. przelicznika. Dotyczy to jednak sytuacji skrajnych.

Prezes GUS ustalił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5655,43 zł. Czyli minimalne wynagrodzenie syndyka wynosi 1414 zł, a maksymalne 11310 zł netto plus 23% VAT w 2021r.

W praktyce, w większości przypadków, gdy dłużnik nie posiada majątku, to wynagrodzenie syndyka jest określane na około 5.000 zł.

Koszt upadłości konsumenckiej – Czy upadły płaci za syndyka?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy ona od sytuacji, w jakiej znalazł się dłużnik.

Sytuacja I – gdy upadły posiada majątek

Jeżeli upadły posiada jakiś majątek, który uda się syndykowi sprzedać, to uzyskana w ten sposób kwota w pierwszej kolejności przeznaczona zostaje na koszty postępowania, w tym na pokrycie wynagrodzenia syndyka.

Sytuacja II – dłużnik bez majątku

W przypadku braku majątku dłużnika, który mógłby pokryć koszty postępowania upadłościowego, bądź jego niewystarczającej wartości, sąd ustala spłatę wynagrodzenia syndyka w ramach tzw. Planu spłaty. W uproszczeniu, plan spłaty to miesięczne raty, które upadły jest zobowiązany spłacać na końcowym etapie postępowania.

Sytuacja III – całkowite umorzenie zobowiązań bez planu spłaty

Istnieje jeszcze możliwość całkowitego uniknięcia zapłaty przez upadłego kosztów postępowania. Sąd może w wyjątkowych sytuacjach umorzyć długi bez planu spłaty.

Jaki jest całkowity koszt upadłości konsumenckiej?

Podsumowując, procedurę upadłości konsumenckiej można  tak naprawdę rozpocząć dysponując kwotą 30 zł. W razie skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, dodatkowo trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu około od 1.500 do  5.000 zł. Koszt ten zależy od miejsca oraz od sytuacji dłużnika. Co prawa kwoty te są dość znaczne zwłaszcza, dla osób borykających się z problemami finansowymi. Dopiero na końcu postponowania Sąd w ramach planu spłaty pokrywa inne koszty, jakimi są np. wynagrodzenie syndyka, co nie jest już tak odczuwalne, ponieważ plan spłaty ustalany jest z uwzględnieniem możliwości finansowych upadłego.

Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatną wycenę wniosku o upadłość, zapraszamy do kontaktu.

Czytaj więcej: