ODSZKODOWANIE ZADOŚĆUCZYNIENIE RENTA

Prowadzimy sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń, sprawcom wypadków, a także pomagamy w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji. Po analizie materiału dowodowego oceniamy szansę na uzyskanie określonego świadczenia, informujemy o ryzyku, jakie wiąże się z wniesieniem sprawy do sądu.

odszkodowanie_renta.jpg
Co najważniejsze, znamy strategię procesowe ubezpieczycieli, posiadamy wypracowane rozwiązania, które pozwalają na skuteczne dochodzenie odszkodowań. Szanujemy swoich klientów, staramy się, żeby proces uzyskiwania odszkodowanie był dla nich jak najmniej uciążliwy, utrzymujemy stały i bezpośredni kontakt z klientem.

 • Dajemy pełny wgląd do projektów pism procesowych,

 • Nie zawieramy ugód bez uprzedniej akceptacji Klienta,
 • Informujemy na bieżąco o każdym etapie sprawy,
 • Oferujemy także prowadzenie sprawy karnej,  związanej z cywilnoprawnym procesem o odszkodowanie.

CZY WARTO WALCZYĆ O ODSZKODOWANIE?

Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie zaniżają oferowane odszkodowanie. Nawet po negocjacjach, dzięki którym udaje się podwoić oferowaną kwotę, w dalszym ciągu kwota rekompensująca szkodę jest niewystarczająca. W takiej sytuacji nasi prawnicy kierują sprawę na drogę sądową, gdzie udaje się wywalczyć korzystne wyroki dla osób poszkodowanych.

NAJCZĘŚCIEJ SPRAWY ODSZKODOWAWCZE DOTYCZĄ:

 • Wypadku komunikacyjnego

 • Szkody z OC
 • Śmierci osoby najbliższej
 • Niesłusznego pozbawienia wolności

 • Błędu medycznego
 • Poślizgnięcia na chodniku
 • Opóźnienia lotu
 • Skody wywołanej pożarem


MASZ PYTANIE ?
SKORZYSTAJ
Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zapraszamy do kontaktu - opisz zwięźle swoją sytuację. Otrzymasz bezpłatną wiadomość zwrotną, w której poinformujemy Cię, czy należy skorzystać z pomocy prawnika, a także jakie rozwiązania najlepiej zastosować. Przedstawimy także wstępną wycenę, jeżeli będziesz zainteresowany naszymi usługami.