Czym jest znak towarowy ?

Znak towarowy może być znakiem słownym, graficznym, bądź ich połączeniem – słowno-graficznym. Znakiem towarowym mogą być również inne formy wyróżniające. Znak ten wskazuje, że dane oznaczenie/logo jest chronione przez prawo i zostało wpisane do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP. Dlatego żaden inny przedsiębiorca nie może bezkarnie posługiwać się łudząco podobnym znakiem. Znakiem towarowym może być prawie każde oznaczenie, które pozwala rozpoznać, że dany towar należy do konkretnego przedsiębiorcy.