UWAGA NA FAŁSZYWE WEZWANIA DO ZAPŁATY Z URZĘDU PATENTOWEGO !

W ostatnich miesiącach zaobserwowano wzmożony proceder wyłudzania opłat za ochronę patentową. Nieznane podmioty po opublikowaniu ogłoszenia o wszczęciu procedury rejestracyjnej przed Urzędem Patentowym RP wysyłają masowo wezwania sugerujące konieczność uiszczenia opłat urzędowych za udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe i patenty na wynalazki. Wezwania te zawierają żądanie dokonania opłat na prywatne konta bankowe !

Dokonujących opłat urzędowych w związku ze zgłaszaniem znaków towarowych i wynalazków należy zwracać szczególną uwagę na treść i formę wezwania, dokładnie weryfikować numer konta, na które dokonywany jest tego typu przelew.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy wcześniej dokładnie prześledzić korespondencję z Urzędu Patentowego RP oraz sprawdzić numery kont bankowych na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.