TELEFON:

+ 48 795 653 205
+ 48 513 704 819

EMAIL:

biuro@artemius.pl

ILE KOSZTUJE REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO ?

Jakie są koszty rejestracji znaku towarowego na terenie Polski w Urzędzie Patentowym RP?
Jak kształtuje się kwestia opłat za rejestrację znaku towarowego na terenie UW w EUIPO?
Ile wynosi opłata za każdą dodatkową klasę towarów i usług?

CZYM JEST ZNAK TOWAROWY - PRZYKŁADY

Znak towarowy kojarzy się zazwyczaj ze znakiem słownym, graficznym,
bądź ich połączeniem -słowno-graficznym.
Istnieją także inne, dość zaskakujące znaki towarowe, które zostały zarejestrowane.
Kreatywność ludzka jest czasem bardzo zaskakująca :)

UWAGA NA FAŁSZYWE WEZWANIA DO ZAPŁATY Z URZĘDU PATENTOWEGO !

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ostrzega przed wyłudzeniami opłat za ochronę znaków towarowych i wynalazków! 

W ostatnich miesiącach zaobserwowano wzmożony proceder wyłudzania opłat za ochronę patentową. Nieznane podmioty po opublikowaniu ogłoszenia o wszczęciu procedury rejestracyjnej przed Urzędem Patentowym RP wysyłają masowo wezwania sugerujące konieczność uiszczenia opłat urzędowych za udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe i patenty na wynalazki. Wezwania te zawierają żądanie dokonania opłat na prywatne konta bankowe !

footer-logo

"Ius est ars boni et aequi"
(łac. Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne)
Publius Iuventius Celsus

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.