CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ?

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ?

O upadłości jako instytucji funkcjonującej w polskim porządku prawnym słyszymy coraz częściej. Statystyki wskazują na stały wzrost prowadzonych przed polskimi sądami postępowań upadłościowych. Według powszechnie dostępnych danych, w 2019 r., opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 7 944 postanowień sądów z całej Polski o ogłoszeniu upadłości w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. O jakiej dynamice wzrostu mówimy, powinien świadczyć fakt, że w 2018 r. ogłoszono 6 570 upadłości konsumenckich, a w 2015 r. zaledwie 2 112. Czym zatem jest upadłość konsumencka ?

Odpowiadając na tak postawione pytanie, można stwierdzić, że w aktualnym stanie prawnym, jest to jedyny sposób na całkowite oddłużenie przez osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka to postępowanie prowadzone przed sądem, przeznaczone dla osób prywatnych, mające na celu ich ochronę przed wierzycielami, komornikiem oraz w zamyśle ustawodawcy, skutkujące całkowitym umorzeniem przez sąd długów konsumenta.

Z momentem ogłoszenia upadłości, prowadzone przed sądami postępowania o zapłatę oraz egzekucje komornicze są bezwarunkowo umarzane. Od tego dnia nie można także naliczać kolejnych odsetek.

Co bardzo ważne, koszty wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do konsumenta są bardzo niskie. Opłata dla sądu jest stała i wynosi jedynie 30 zł. Jest najniższa opłata jaka jest przewidziana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych za prowadzenie postępowania sądowego.

Podstawowym warunkiem, który musi spełniać osoba ubiegająca się o ogłoszenie upadłości, jest niespłacanie swoich długów co najmniej od 3 miesięcy wstecz przed złożeniem wniosku. Upadłość jest ogłaszana, gdy wysokość długów jest większa od majątku posiadanego przez osobę ubiegającą się o ogłoszenie upadłości. Aktualnie, brak majątku lub prowadzenie egzekucji przez komornika również nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Podsumowując, jeżeli jako osoba fizyczna posiadasz niespłacone długi i chciałbyś uzyskać ochronę przed wierzycielami, uniknąć windykacji i komornika, powinieneś zastanowić się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości jako konsument. Dodatkowo jeżeli wartość posiadanego majątku nie pozwala aby te długi spłacić, bądź co gorsza wszczęto wobec Ciebie egzekucję, nie powinieneś się dłużej zastanawiać czy warto starać się o upadłość ponieważ prawdopodobnie będzie to jedyny legalny sposób na wyjście z problemów finansowych.

O dodatkowych warunkach które należy spełniać oraz szczegółach prowadzenia postępowania upadłościowego opowiem w kolejnych wpisach.

Powiązane artykuły:
TYLKO JEDEN WIERZYCIEL A UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ? CZY MOŻNA OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ JEŻELI POSIADA SIĘ TYLKO JEDNEGO WIERZYCIELA ?

PLAN SPŁATY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ - CZYM JEST I JAK DŁUGO TRWA ?

WZÓR WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług prosimy skorzystać z formularza kontaktowego. Gwarantujemy udzielenie bezpłatnej oraz kompleksowej porady prawnej i ocenimy Państwa szanse na pełne umorzenie długów.