TELEFON:

+ 48 795 653 205
+ 48 513 704 819

EMAIL:

biuro@artemius.pl

NOWY WZÓR WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

W dniu 24 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. wprowadzająca nowe zasady prowadzenia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że od tego dnia obowiązuje nowy formularz wniosku, który dłużnik starający się o upadłość musi złożyć we właściwym Sądzie celem wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego.

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ?

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ?

O upadłości jako instytucji funkcjonującej w polskim porządku prawnym słyszymy coraz częściej. Statystyki wskazują na stały wzrost prowadzonych przed polskimi sądami postępowań upadłościowych. Według powszechnie dostępnych danych, w 2019 r., opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 7 944 postanowień sądów z całej Polski o ogłoszeniu upadłości w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. O jakiej dynamice wzrostu mówimy, powinien świadczyć fakt, że w 2018 r. ogłoszono 6 570 upadłości konsumenckich, a w 2015 r. zaledwie 2 112. Czym zatem jest upadłość konsumencka ?

footer-logo

"Ius est ars boni et aequi"
(łac. Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne)
Publius Iuventius Celsus

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.