Alimenty a upadłość konsumencka 2024 r. - Artemius Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Raś Adwokat Barbara SoleckaGorlice Nowy Sącz
18090
post-template-default,single,single-post,postid-18090,single-format-standard,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Alimenty a upadłość konsumencka 2024 r.

Alimenty a upadłość konsumencka 2024 r.

Sprawy  o alimenty w dzisiejszych czasach stały się bardzo powszechne. Statystycznie rzecz ujmując, ze spraw rodzinnych najczęściej spotykane są właśnie roszczenia o zasądzenie lub podwyższenie świadczenia alimentacyjnego. Niektórzy zobowiązani, pomimo wyroku zasądzającego alimenty, nadal unikają ich płacenia i sprawa trafia do komornika. Część osób nie płaci alimentów dla zasady, pomimo, że ma na to środki. Natomiast istnieje również grupa osób, które po prostu nie mają z czego płacić na swoich podopiecznych lub byłą żonę.  

W niniejszym wpisie wyjaśnimy jak upadłość konsumencka wpływa na obowiązek alimentacyjny.

Czy upadłość konsumencka powoduje umorzenie alimentów?

Niestety, na początku musimy Cię zmartwić. Ogłoszenie upadłości nie powoduje umorzenia alimentów. Umorzeniu nie podlegają zarówno bieżące, jak i zaległe alimenty. Jak w praktyce wygląda sprawa z alimentami w upadłości konsumenckiej? Kto je wypłaca i z czego? Zasady są różne – w zależności, czy chodzi o alimenty zaległe, czy bieżące.

Zaległe świadczenie alimentacyjne

Jeżeli dłużnik nie płacił lub opóźniał się z zapłatą alimentów przed ogłoszeniem upadłości, to zaległe alimenty są wpisywane do listy wierzytelności. Osoba uprawniona do alimentów powinna zgłosić swoje roszczenie, by móc je później egzekwować. Zgłoszenie następuje pisemnie, przez wypełnienie formularza – „zgłoszenie wierzytelności”. Wypełniony formularz wysyła się do Sądu, w którym prowadzone jest postępowanie upadłościowe w dwóch egzemplarzach. Alimenty zaliczane są do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu, co oznacza, ze mają pierwszeństwo przed innymi roszczeniami. Niemniej jednak, przed alimentami zaległymi, uzyskana kwota z majątku dłużnika i tak zostanie najpierw przekazana na poczet kosztów postępowania i na pokrycie bieżących alimentów.

Bieżące świadczenie alimentacyjne

Po ogłoszeniu przez Sąd upadłości dłużnik nadal jest zobowiązany do zapłaty alimentów. Jednakże następuje tutaj istotna zmiana sposobu zapłaty i wysokości alimentów. Otóż wypłaty osobie uprawnionej dokonuje syndyk. Pieniądze na wypłatę pobiera z masy upadłości, przed pokryciem kosztów postępowania upadłościowego.

Istotne ograniczenie następuje także w wysokości wypłacanych alimentów. Syndyk może wypłacać kwotę nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie dla każdego uprawnionego. W 2024 r. jest to kwota 3221,98 zł na rękę, a od lipca 2024 około 3261,53 zł​. Celem takiego ograniczenia było ukrócenie dość powszechnej praktyki zawyżania alimentów przyznanych na podstawie np. Ugody pozasądowej. Pozwalało to na odzyskanie części majątku, który pozostawał „w rodzinie” z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli.

Syndyk zajmuje się wypłatą alimentów jedynie do dnia sporządzenia planu podziału funduszy z masy upadłości. Po tym wyczekiwanym przez upadłego etapie, obowiązek alimentacyjny jest kontynuowany. Wierzyciel alimentacyjny może pozwać upadłego o zapłatę zarówno bieżących, jak i zaległych alimentów niepokrytych z masy upadłości. Jest to wyjątek od zasady, ponieważ większość wierzytelności do zakończeniu postępowania upadłościowego jest już niemożliwa do odzyskania.

Zajęcie wynagrodzenia na poczet alimentów

Syndyk na poczet zapłaty alimentów może zająć do 3/5 wynagrodzenia (z ograniczeniem wysokości alimentów do kwoty minimalnego wynagrodzenia). Jeżeli dłużnik otrzymuje minimalne wynagrodzenie, wówczas nie są dokonywane potrącenia.

Warto zaznaczyć, że wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest przeszkodą do wystąpienia przez uprawnionego z żądaniem dotyczącym alimentów – o zmianę, ustanowienie czy wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. W tym przypadku należy wytoczyć powództwo przeciwko dłużnikowi. Jest to wyjątek, ponieważ w innych postępowaniach stroną, którą należy pozwać, jest syndyk. Co ciekawe syndyk, ma prawo żądać zmiany orzeczenia w przedmiocie alimentów, jeżeli jego zdaniem żądanie uprawnionego w sposób oczywisty ma na celu pokrzywdzenie innych wierzycieli.

Upadłość konsumencka a otrzymywane alimenty

Może zaistnieć także inna sytuacja. Mianowicie, gdy to upadły jest osobą uprawnioną do alimentów. Wówczas otrzymane alimenty nie podlegają zajęciu i pozostają do swobodnej dyspozycji upadłego. Nie wchodzą do masy upadłości

Czytaj więcej:

Plan spłaty w upadłości konsumenckiej

Działalność gospodarcza a upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka a komornik